Với vị thế của mình, TP HCM nên khởi xướng và tiên phong trong liên kết vùng. Cách làm này cũng phát huy được sở trường của TP là khả năng tạo ra sự đột phá và triển khai những cái mới