"Bằng cấp chỉ là một chuyện. Ai quyết tâm và yêu thích công việc thực sự mới tiến nhanh hơn trong sự nghiệp", TGĐ Lenovo Việt Nam Nguyễn Minh Sơn nhận xét.