Các chỉ số chứng khoán cơ bản của các thị trường lớn trên thế giới đồng tăng trước những đồn đoán về chính sách tiền tệ của Fed và ECB.