Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá như vậy về Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, sẽ được Quốc hội thảo luận vào chiều 10-11.