Tạp chí Time (Mỹ) nhận định việc các cường quốc không thể hiện được vai trò “lãnh đạo toàn cầu” của mình sẽ khiến thế giới năm 2016 hỗn độn hơn.