Trước thực trạng lãng phí hàng triệu mét vuông đất ngay giữa trung tâm Hà Nội, nhiều chuyên gia cho rằng công cụ, chế tài xử lý các dự án treo đã được quy định chặt chẽ trong luật, vấn đề là 'chính quyền có thực hiện nghiêm theo luật hay không'.