Business Insider liệt kê những con người hào phóng nhất trong làng công nghệ. Tất cả họ đều đã quyết định quyên góp phần lớn tài sản của mình thay vì để lại cho con cái.