Sắc đỏ bao trùm các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ không đạt được như kỳ vọng.