Thời gian này, các cơ quan chức năng lại tiếp tục thu giữ, phát hiện những sản phẩm không rõ nguồn gốc, sản phẩm bị làm giả, thực phẩm bẩn…