Theo Hiệp hội cao su Việt Nam, việc doanh nghiệp trốn thuế, hoặc làm hồ sơ khống để được hoàn thuế VAT 5% gây khó khăn cho cơ quan quản lý.