Lãnh đạo nhiều ngân hàng kêu khó giảm được lãi suất cho vay trong những tháng cuối năm. Lý do mà các ngân hàng đưa ra là do sức cầu đang tăng lên cùng với kỳ vọng lạm phát nên lãi suất cho vay khó có thể giảm được. Tweet