Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với mục đích cho thuê là 4,5%/năm và cho thuê mua, bán là 5%/năm.