Kênh đầu tư nào cho lợi nhuận cao nhất kể từ đầu năm đến nay: hàng hóa cơ bản, cổ phiếu hay đô la Mỹ?