"Việt Nam là một “học trò trung bình khá” của WTO", đây là nhận định của TS. Võ Trí Thành khi bàn về cơ hội của doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh Việt Nam đang hoàn tất việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do.