Theo ông Koslowski, môi trường đầu tư ở Việt Nam đang thuộc hàng tốt nhất ở ASEAN và đây là yếu tố mà các doanh nghiệp Đức đã chờ đợi để chuẩn bị cho một làn sóng đầu tư mới.