Theo dự kiến, HAGL sẽ trồng 17 loại cây ăn trái và sẽ nâng diện tích trồng cây lên hơn 20.000ha.