Trung Quốc mong muốn làm "lãnh đạo toàn cầu", có nền kinh tế phát triển toàn diện tập trung vào công nghệ trong tương lai nhưng thực tế việc đầu tư chiều sâu trình độ cho người dân lại gặp vô số thách thức.