Chính phủ Trung Quốc và lĩnh vực tư nhân không đối đầu nhưng nếu mối lo về chính trị cao hơn lợi ích kinh tế, chắc chắn chính phủ không để yên.