Trong số các phương thức tiếp cận thị trường, tham dự Hội chợ quốc tế được đánh giá là một trong những công cụ hiệu quả nhất nếu doanh nghiệp  chuẩn bị kỹ càng và có đầu tư xứng đáng.