Mặc dù được đánh giá có dân số trẻ và quy mô khá cao nhưng số lượng lắp ráp ô tô của Việt Nam lại thấp nhất trong khu vực sau Thái Lan, Malaysia và Philippines.