Mặc dù có rất nhiều chính sách để hỗ trợ phát triển công nghiệp ô tô, song giấc mơ về một chiếc ô tô Việt lại ngày càng trở nên xa vời. Giấc mơ ấy sẽ lại càng khó để có thể trở thành hiện thực khi từ năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước trong khu vực sẽ về 0%.