Sự chào đón nồng nhiệt của thị trường dành cho Chateau Dalat - thương hiệu Việt đầu tiên trên phân khúc vang cao cấp - đã mang đến sự ngạc nhiên lớn, không chỉ cho giới kinh doanh đồ uống, mà còn là cộng đồng doanh nghiệp và những người quan sát thị trường.