Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế suất đối với tài nguyên sắt thêm 2%. Trong khi, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thêm 8% thuế suất đối với kim loại này.