Tháng khuyến mại lớn nhất trong năm ở TP HCM diễn ra từ ngày 1/9 đến 31/12, với hàng chục nghìn mặt hàng giảm giá 10-49%.