Một nhóm các nhà đầu tư tư nhân nổi bật dường như đã tránh được một số thiệt hại gây ra bởi tình hình thị trường bất ổn gần đây ở Trung Quốc nhờ việc bán những cổ phiếu của các tập đoàn lớn như Baidu, Vipshop …trước khi chúng sụt giá.