Có nhiều lý do gây ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Trung Quốc dẫn đến sự chao đảo thị trường tài chính toàn cầu thời gian gần đây...