Môi trường đầu tư thông thoáng nhiều thuận lợi đã khiến cho dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam 6 tháng vừa qua tăng hơn 100%.