Theo CBRE, quỹ đất ở khu Đông và Nam TP.HCM còn rất dồi dào, cơ sở hạ tầng ngày được cải thiện, và nguồn cầu cho cả mục đích mua-để-ở và mục đích kinh doanh đang có xu hướng tăng.