Ngay từ những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, không khí làm việc trên các công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Long Hậu đã diễn ra rất sôi nổi và khẩn trương.