Khi ngân sách vẫn sử dụng cho những việc hội họp, kỷ niệm, đi nước ngoài như cơm bữa… thì vẫn tiếp tục “dài cổ” chờ tăng lương.