Tại các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với DN trong thời gian gần đây, một số DN “kêu” về thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với thép NK. Thực chất đây là biện pháp nhằm chống gian lận thương mại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành sản xuất thép trong nước.