Một số lãnh đạo nổi tiếng bị bắt gặp chợp mắt trong khi các sự kiện quan trọng vẫn diễn ra.