Giới chuyên gia dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiến gần hơn tới mức tăng trưởng thực 3%-4% trong thời gian tới