Việc Bộ Công thương vừa kiến nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu 200.000 tấn đường để đảm bảo nguồn cung đường tiêu thụ nội địa đang khiến nhiều doanh nghiệp mía đường lo ngại vì đường ngoại sẽ ngày càng lấn lướt hàng nội.