Mới đây SurveyMonkey và trang Recode đã công bố một khảo sát của họ về đóng góp của các công ty công nghệ cho xã hội. Kết quả khá bất ngờ khi mạng xã hội lớn nhất thế giới lại không chiếm được vị trí cao.