Sẽ rất thú vị để chờ xem Kenton Node liệu có đổi vận thành công, hay một lần nữa gục ngã.