Hàng loạt cổ phiếu có tính thị trường như bất động sản, xây dựng, chứng khoán….tăng điểm ngay từ khi mở cửa khiến giao dịch trở nên tương đối sôi động.