VietJet Air và Japan Airlines đã hợp tác với nhau nhằm khai thác tuyến đường bay béo bở Việt-Nhật với hơn 1 triệu lượt hành khách/năm.