Itochu đã chi khoảng 5 tỉ yen (46,9 triệu USD) để nâng cổ phần của mình tại Vinatex từ 5% lên 15%, trở thành cổ đông lớn thứ hai của hãng.