Với giá bán chỉ khoảng 3,9 triệu đồng, nhưng chiếc iPhone 6 Plus dùng Android được làm giả y như thật từ trong ra ngoài, khiến nhiều người dùng nếu không rành về sản phẩm có thể bị qua mặt.