Giao dịch thương mại của Trung Quốc và Đông Nam Á với Bắc Mỹ và châu Âu được dự báo sẽ tăng mạnh trong vòng 5 năm tới, theo phân tích của công ty nghiên cứu HIS.