Năm 2015 đã khép lại, nhân loại hứng chịu nhiều thảm họa, vui ít buồn nhiều. Trong bức tranh thế giới u ám ấy, có thể nói, những nỗ lực và thành công của Việt Nam là điểm sáng, là niềm vui và hy vọng lớn.