Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) đã nêu vấn đề này trước Quốc hội trong phiên thảo luận ngày 4-11.