So với tháng 7, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,30%/năm, kỳ hạn 5 năm, 15 năm giữ nguyên.