Người lao động ngày nay đã lên kế hoạch tiết kiệm cho cuộc sống về hưu nhiều hơn bảy năm so với các thế hệ trước thì ở Việt Nam vẫn chưa được nhiều người chú trọng, theo báo cáo mới nhất vừa được Ngân hàng HSBC đưa ra.