Cuối tháng Sáu vừa qua, đã diễn ra hai hội nghị quan trọng là Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Thái Bình Dương và Hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ. Kết quả tích cực mà hai hội nghị đạt được cho thấy các nước trong khu vực đang gạt qua một bên những bất đồng để thúc đẩy sự hòa hợp về chính trị, gắn kết về kinh tế và ổn định khu vực.