APEC ra tuyên bố chung về việc hỗ trợ các nước như Việt Nam chống các tập đoàn đa quốc gia trốn thuế và chuyển lợi nhuận.