USD ghi nhận quý giảm giá tồi tệ nhất kể từ năm 2010 sau khi giới đầu tư tiếp tục nghiền ngẫm bình luận chủ hòa của Chủ tịch Fed Janet Yellen.