Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, từ ngày 1-3/10/2015, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Bombay, TP. Mumbai, Ấn Độ sẽ diễn ra Hội chợ Chè và Cà phê thế giới lần thứ 3 (The 3rd World Tea & Coffee EXPO 2015) dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương Ấn Độ thông qua Ban Chè và nhiều hiệp hội ngành hàng, các phòng thương mại hàng đầu trên thế giới.