Đại học Monash (Monash University) là trường đại học đầu tiên tại bang Victoria, và nằm trong danh sách các trường đại học hàng đầu tại Úc. Khi học tập tại ĐH Monash, bằng cấp của bạn được công nhận trên toàn thế giới và là nền tảng vững chắc để bạn xây dựng sự nghiệp của mình trong tương lai.